مديران سپهر

مديران سپهر بر اين باورند: ثروتمند ماندن سخت‌تر از ثروتمند شدن است. مديريت ثروت اصطلاحي است که در چند دهه اخير در ادبيات مالي ظهور کرده و علت آن افزايش چشم‌گير ثروت در اواخر قرن بيستم و نيازهاي مربوط به حفظ و مديريت آن‌است. هر ثروتي در معرض ريسک‌هاي مختلفي قرار دارد. عوامل محيطي مانند تحولات اقتصادي و سياسي و عوامل دروني نظير فقدان توانايي لازم براي تحليل تحولات و پيش‌بيني روندها در آينده موجب مي‌شود تا ثروتمند ماندن مقوله متفاوتي از ثروتمندشدن باشد.

سید علی سید خسروشاهی

مدير سرمایه‌گذاری

 


 

الهام خواجه نصیری

مدير امور صندوق‌ها و سبدها

مهدی آسیما

مدير مالیه بین‌الملل

مائده پوربهرامی

مدير تأمین مالی

محمدرضا آقامحمد سمسار

مدير ماليه شرکتي

مهرنوش بیگ نژاد

مدير مالی و اداری

 


 

سعید رحیمیان

مدیر مهندسی مالی و ریسک

محمدحسین مجمع‌الصنایع

مدير روابط عمومی