مديران سپهر

مديران سپهر بر اين باورند: ثروتمند ماندن سخت‌تر از ثروتمند شدن است. مديريت ثروت اصطلاحي است که در چند دهه اخير در ادبيات مالي ظهور کرده و علت آن افزايش چشم‌گير ثروت در اواخر قرن بيستم و نيازهاي مربوط به حفظ و مديريت آن‌است. هر ثروتي در معرض ريسک‌هاي مختلفي قرار دارد. عوامل محيطي مانند تحولات اقتصادي و سياسي و عوامل دروني نظير فقدان توانايي لازم براي تحليل تحولات و پيش‌بيني روندها در آينده موجب مي‌شود تا ثروتمند ماندن مقوله متفاوتي از ثروتمندشدن باشد.

مهرنوش بيگ‌نژاد

مدير مالي و اداري

 


 

مهدي آسيما

مدير ماليه بين‌الملل

حميدرضا مرداني

مدير حسابرسي داخلي

علي خسرو شاهي

مدير سرمايه‌گذاري

محمدرضا آقامحمد سمسار

مدير ماليه شرکتي

مائده پوربهرامی

مدير خدمات اوراق بهادار

 


 

الهام خواجه‌نصیری

مدير امورصندوق‌ها و سبدها

سعید رحیمیان

مدیر مهندسی مالی و ریسک

محمدحسین مجمع‌الصنایع

مدير روابط عمومی