به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بورس آنلاین در هفته‌ای که گذشت، صندوق مشترک سپهر آتی با کسب بازدهی 0/31 درصد پربازده‌ترین صندوق هفته بوده است. این صندوق 24 درصد از سرمایه 147 میلیارد ریالی خود را در صنعت فلزات اساسی، 9 درصد در صنعت بانک‌ها و موسسات اعتباری، 8 درصد در صنعت محصولات شیمیایی، 3 درصد در صنعت استخراج کانه‌های فلزی و 45 درصد در سایر دارایی‌های با نقدشوندگی بالا سرمایه‌گذاری کرده است. صندوق نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران نیز با کسب بازدهی 0/70 درصد در مکان دوم صندوق‌های پربازده قرار گرفته است. این صندوق 14 درصد از سرمایه 90 میلیارد ریالی خود را در سهام شرکت‌های بورسی و 86 درصد در سایر دارایی‌های با نقدشوندگی بالا سرمایه‌گذاری کرده است.

از طرف دیگر صندوق اندیشه خبرگان سهام با کسب بازدهی8/85- درصدی کم‌بازده‌ترین صندوق هفته بوده است. این صندوق 37 درصد از سرمایه 53 میلیارد ریالی خود را در صنعت فلزات اساسی، 19 درصد در صنعت فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای، 17 درصد در صنعت محصولات شیمیایی، 10 درصد در صنعت قند و شکر، 6 درصد در صنعت سیمان، آهک و گچ و 4 درصد در سایر دارایی‌های با نقدشوندگی بالا سرمایه‌گذاری کرده است. صندوق قابل معامله هستی بخش آگاه(ETF) با کسب بازدهی 06/8- درصد در مکان دوم صندوق‌های کم‌بازده قرار گرفته است. این صندوق 95 درصد از سرمایه 93 میلیارد ریالی خود را در سهام شرکت‌های بورسی و 5 درصد در سایر دارایی‌های با نقدشوندگی بالا سرمایه‌گذاری کرده است. صندوق مشترک دماسنج با کسب بازدهی 7/85- درصد در مکان سوم صندوق‌های کم‌بازده قرار گرفته است. این صندوق 30 درصد از سرمایه 110 میلیارد ریالی خود را در صنعت فلزات اساسی، 13 درصد در سهام شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی، 12 درصد در صنعت لاستیک و پلاستیک، 10 درصد در صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر و 5 درصد در سایر دارایی‌های با نقدشوندگی بالا سرمایه‌گذاری کرده است.

 


دسته بندی: اخبار
بازدیدها: 239 نظرات: 0 نویسنده: روابط عمومی تامین سرمایه سپهر