مدیریت دارایی­‌ها


سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه یکی از راه‌های سرمایه‌گذاری منابع مازاد مالی خانواده‌ها و شرکت‌هاست. از آن‌جا که این فعالیت نیازمند تخصص و آگاهی از علوم سرمایه‌گذاری و مالی است، بهره‌گیری از این بازار برای عموم افراد سخت، پیچیده و پرخطر است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری این امکان را فراهم می‌کند تا افراد بتوانند با استفاده از توان متخصصان و افراد با تجربه و با نظارت نهادهای قانونی، به طور غیرمستقیم منابع مالی خود را در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری کرده و در عین پذیرفتن ریسک، از بازده مناسب‌تری در مقایسه با سایر گزینه‌ها، مانند سپرده‌های بانکی، برخوردار شوند.

صندوق­های سرمایه­گذاری نهاد­های مالی تخصصی هستند که با وجوه اخذ شده از سرمایه­گذاران، در سبد متنوعی از اوراق بهادار سرمایه­گذاری نموده و در مقابل، واحد­های سرمایه­گذاری خود را به ایشان واگذار می­کنند.

هدف از تشکيل این صندوق­ها جمع‌آوري وجوه از سرمايه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خريد انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ريسک سرمايه‌گذاري، فراهم نمودن نقد شوندگی بالای واحد­های سرمایه­گذاری، بهره­گیری از صرفه جویی­ها ناشی از مقیاس، مدیریت تخصصی در اداره صندوق و کاهش هزینه­های مدیریت سرمایه­گذاری است.

با عنایت به موضوعات یاد شده، یکی از خدمات ارائه شده توسط شرکت تأمین سرمایه سپهر در راستای مدیریت دارایی­های سرمایه­گذاران حقیقی و حقوقی، تشکیل و مدیریت انواع صندوق­های سرمایه­گذاری است. صندوق های سرمایه­گذاری از لحاظ ترکیب دارایی­ها به انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و پیش‌بینی سود و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط تقسیم می­شوند. این شرکت خدمات خود در این حوزه را با عناوین مدیر، متولی، ضامن نقد شوندگی، و مؤسس صندوق (دارنده واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز) ارائه می دهد.