برندگان خوش شانس هفتمین دوره قرعه کشی ماهانه منتهی به  31 تیر 1397 صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر مشخص شدند. 
براساس این گزارش، برندگان تهرانی که نام آنها در فهرست اسامی برندگان است، می توانند از تاریخ سیزدهم مردادماه جاری، با در دست داشتن مدارک هویتی با مراجعه حضوری به دفتر تأمین سرمایه سپهر نسبت به دریافت جایزه خود اقدام نمایند.
جایزه برندگانی که در تهران ساکن نمی‌باشند، نیز پس از تماس کارشناسان تأمین سرمایه سپهر و اخذ اطلاعات لازم، به آدرس ایشان ارسال می شود.
اسامی برندگان یکصد کارت هدیه سه میلیون ریالی برای سرمایه گذارانی که تراکنش اینترنتی داشته اند :
1. ارزو بهادري فر 67***00697
2. ارزو نريماني حورى 21***29000
3. زهرا عسگري 01***55600
4. سميه كرمي چمگرداني 74***11707
5. محمد دلبري 77***07907
6. قاسم قاسم نژاد 63***35011
7. ناصر داوديان ابهرى 24***44101
8. احمدعلي اميرفخريان 19***09406
9. اشرف  فلاح پور 96***12886
10. بهاره   شريفيان مزرعه ملائي  66***12849
11. سيدحامد حجازى 85***51200
12. سعيد اردلاني 58***39797
13. مهدي اعدادي خراساني 69***09433
14. شهلا اسلامپور 75***12857
15. شهناز عبدى علمي 92***40703
16. ميثم ياورى 79***12882
17. حسين شمس 28***38724
18. سيده فاطمه حجازى 83***00307
19. مريم ميرشفيعي 73***12296
20. ابراهيم اژدر اميرى 57***43706
21. كبرى وزيرى دوزين 20***48898
22. محمد مسعودي فر 82***12503
23. اشرف حسيني ميرك اباد 67***00307
24. سكينه روهنا 51***42804
25. محمد رضا زندي اصفهاني 68***12883
26. الهام عليزاده طرقبه 36***09409
27. مسعود ابوعلي 61***18612
28. پژمان نورد 80***00758
29. فاطمه حاجي 52***08599
30. سيدرسول اميرى راد 11***30801
31. هلن موساييان سرابي 22***00417
32. سميه غيابي اصفهاني 51***12818
33. عليرضا شعباني 23***00101
34. رزيتا غلامرضايي 18***40702
35. محمد رضواني نيا 71***36711
36. امير موحد 45***09420
37. حيدر عابدي 27***51399
38. ثريا فخرى ممه كندى 72***00840
39. محمدرضا گرگابي خرزوقي 80***12715
40. عليرضا عرب شاهي 18***06517
41. ديهيم صولتي 89***00475
42. بهروز كلانترى 10***61591
43. ابراهيم مهديان ريزى 35***11705
44. علي محمد قربان پور 05***09004
45. هومن نوربقايي 56***38755
46. احسان معيني فيض آبادي 30***07036
47. فرزانه خرما قمصرى 03***12608
48. مسعود صادقي 36***38744
49. فرخ مسعود ايران بهار 18***00398
50. علي حسين رحماني 35***32567
51. علي شيري 55***13750
52. سيدجعفر باقرپورسنگنقره 14***52288
53. احمد قااني فراشاهي 49***52284
54. علي اصغر رمضاني 05***09360
55. ابراهيم كوه جاني گوجي 60***07010
56. نيما رافت 38***00647
57. فيض الله جليلي كزج 73***16300
58. محمدامين تقي زاده قشمي 51***34598
59. عباس گلشني 09***12864
60. بابك فاتحي بروجني 49***12848
61. سيامك عمراني 97***21227
62. شايان گراوندى 83***32433
63. علي روح پرور 93***29919
64. فاطمه قلي نژاد 59***09193
65. رويا كسائي فرد 61***00468
66. ابوالفضل خونسرد 61***06526
67. راضيه فاطمي 64***52393
68. ليلا ناصحي 05***04500
69. مهسا زردكانلو 04***09397
70. فهيمه سهرابي 78***61590
71. مريم آهني 03***57995
72. محمدامير ناصرى 23***09465
73. سميه اسماعيلي چمگرداني 40***11701
74. زهرا اسماعيلي 81***06403
75. آمنه عبادي 84***19402
76. فرحناز دولتشاه 31***40726
77. پروين منصورى 28***43719
78. صديقه كوچي 39***06511
79. احسان دهقاني 53***06403
80. ليلا قاسمي 08***00578
81. يادگار مسعودى 34***57598
82. الهه سرورى 71***06518
83. طاهره مقدس زاده 25***09249
84. ساقي ملاح 97***26196
85. بخشعلي خدادادى چم گرداني 86***11710
86. محمد جبارى 51***45921
87. اميد صادقي 96***12849
88. مونا صحني 44***09321
89. آرش محرابي 81***21102
90. محمد علي علمدار 17***08593
91. اكرم ربيعي مالوجردى 51***00728
92. مرتضي الماسي 89***38739
93. ايمان انتظارى 29***44334
94. سهيل صادقي بازرگاني 26***28202
95. محمدحسين مازندراني 60***00716
96. حسين مهري 94***00141
97. عليرضا فرساد 01***21105
98. ابراهيم احمدى 65***43213
99. احمد معيني 49***66091
100. محمدتقي غنيابادى 16***07923
 
اسامی برندگان ده کارت هدیه ده میلیون ریالی برای سرمایه گذارانی که بیشترین خالص صدور  این ماه را داشته اند:
1. مجيد رجب زاده مكاري 63***09333
2. اميرعباس وجداني نسب 77***09718
3. شهربانو محمدي 58***56096
4. سيروس همتيان 80***13759
5. بهزاد حبيبي 77***00569
6. صادق  احمدياري 49***13757
7. آيدين اميرخاني 27***21102
8. سرور سيلاوى عرب 07***47220
9. مهدى جمالي فرد 16***05334
10. پژمان نورد 80***00758

دسته بندی: اخبار
بازدیدها: 1 034 نظرات: 0 نویسنده: روابط عمومی تامین سرمایه سپهر