مقدمه


چنانچه استحضار دارید انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوک (اجاره، مرابحه، منفعت، استصناع، ...) از روش­های تأمین منابع مالی مورد نیاز بنگاه­های اقتصادی در بازار سرمایه است. همچنین شرکت­های تأمین سرمایه می­توانند ضمن ایفای سمت مشاور عرضه در فرایند کسب مجوز انتشار اوراق مذکور از سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام به قبولی سمت­های متعهد پذیره­نویسی و بازارگردانی اوراق یاد شده کنند. از این رو، شرکت تأمین سرمایه سپهر نیز اقدام به ایفای سمت­های یادشده در فرایند انتشار اوراق در بازار سرمایه می‌کند.


 

تاریخچه فعالیت شرکت تأمین سرمایه سپهر

 

مطابق با بند 18 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذر 1384 مجلس شورای اسلامی و بر اساس مصوبه­ شورای عالی بورس و اوراق بهادار و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت تأمین سرمایه سپهر در تاریخ 6 آذر 1390 تحت شماره­ 419292 و شناسه ملی 10320708990 به صورت شرکت سهامی خاص، نزد اداره کل ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید و پس از انجام مراحل ثبت، نام شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی‌ خاص) به‌عنوان نهاد مالی، به شماره 10990 در تاریخ 29/10/1390 در فهرست شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج شد. شایان ذکر است مجوز فعالیت شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی‌ خاص) در تاریخ 05/11/1390 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد.


 

 

سابقه­ شرکت تأمین سرمایه سپهر در تأمین مالی بنگاه­های اقتصادی از محل انتشار اوراق


مبلغ کل اوراق منتشره توسط شرکت تأمین سرمایه سپهر به طور تقریبی مبلغ 000ر31 میلیارد ریال بوده که اهم اوراق منتشره توسط این شرکت به شرح زیر است:


 

نوع اوراق

نام ناشر

مبلغ (میلیون ریال)

اجاره

دولت جمهوری اسلامی ایران با هدف تسویه بخشی از بدهی‌های وزارت آموزش و پرورش

3,000,000

شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی

5,000,000

قطارهای مسافری و باری جوپار

518,500

گروه سرمایه گذاری مسکن

238,000

مشارکت

دولت جمهوری اسلامی ایران با هدف برقی کردن قطار تهران – مشهد،

10,000,000

شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت

2,000,000

شرکت لیزینگ رایان سایپا

1,000,000

شرکت لابراتورهای سینادارو

200,000

شهرداری تهران

3,000,000

شهرداری شیراز - طی سه مرحله

3,600,000

شهرداری قم

500,000

مرابحه

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

1,000,000

گواهی سپرده

شرکت لیزینگ رایان سایپا

500,000

جمع کل

30,556,500