به گزارش روابط عمومی تأمین سرمایه سپهر، صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت اندوخته پایدار سپهر، رتبه اول را درجذب منابع کسب کرد.

صندوق اندوخته پایدار سپهر با مدیریت تأمین سرمایه سپهر، در سه ماهه اخیر، حدود 750 میلیارد تومان نقدینگی جذب کرده و بیش از 25 درصد به حجم منابع این صندوق افزوده شده است.

پیش بینی می شود روند افزایشی جذب منابع در صندوق‌ اندوخته پایدار سپهر ادامه یابد.

دسته بندی: اخبار
بازدیدها: 250 نظرات: 0 نویسنده: روابط عمومی تامین سرمایه سپهر