جایگاه ویژه تأمین سرمایه سپهر در زنجیره ارزش بانک صادرات

مدیرعامل بانک صادرات در هفتمین سالروز تاسیس "تأمین سرمایه سپهر" که با حضور سهامداران عمده و مدیران عالی رتبه بانک صادرات برگزار شد، تاکید کرد: تأمین سرمایه سپهر در زنجیرۀ ارزش بانک صادرات از جایگاه ویژه‌ایی برخوردار است.

حجت اله صیدی "سپهر" را از شرکت‌هایی دانست که از آغاز فعالیت تاکنون براساس ساختاری اصولی و حرفه‌ایی بنا نهاده شده است.

صیدی ادامه داد: امید است این شرکت با نیروی انسانی متخصص و حرفه‌ایی که دراختیار دارد، به زودی در هیأت و ساختار یک بنگاه بزرگ بین المللی باشکوه ظاهر شود.

وی با اشاره به مزیت‌های رقابتی "سپهر" گفت: تامین سرمایه سپهر حجم عظیمی از پتانسیل ها را در اختیار دارد که می تواند با استفاده از آنها مزیت رقابتی خود را افزایش دهد.

دسته بندی: اخبار
بازدیدها: 217 نظرات: 0 نویسنده: روابط عمومی تامین سرمایه سپهر