درپی استقبال و اعتماد سرمایه‌گذاران صندوق سرمایه‌گذاری پارند پایدار سپهر، ظرفیت واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق تکمیل شد. 

با توجه به تکمیل ظرفیت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، امکان فروش واحد جدید از سوی بازارگردان وجود ندارد. این درحالی است که  تأمین سرمایه سپهر به عنوان بازارگردان و مدیر صندوق  بر اساس تعهد روزانه اقدام به بازخرید واحدهای نزد سرمایه‌گذاران، بر اساس بازدهی 21.5 درصد می‌کند.

دسته بندی: اخبار
بازدیدها: 331 نظرات: 0 نویسنده: روابط عمومی تامین سرمایه سپهر