همکاری متقابل سازمان بورس و تأمین سرمایه سپهر در راستای افزایش فرهنگ سازی در بورس افزایش می‌یابد.


به گزارش روابط عمومی تأمین سرمایه سپهر، یاسرفلاح، مدیر روابط عمومی سازمان بورس اوراق بهادار و سید حسین میری، مدیرعامل تأمین سرمایه سپهردرجلسه‌ایی بر نقش شرکت‌های تأمین سرمایه در راستای افزایش فرهنگ سازی و سطح آگاهی جامعه از این بازار تأکید کردند.

یاسر فلاح در ادامه با تأکید بر نقش اساسی شرکت‌های تأمین سرمایه در افزایش غنای بازار گفت: این نهادهای مالی با پتانسیل خوبی که در اختیار دارند می‌توانند نقش مهمی در افزایش غنا و عمق بازار ایفا کنند.

درادامه این جلسه، سید حسین میری، مدیرعامل تأمین سرمایه سپهر بر همکاری این شرکت با سازمان بورس تأکید کرد و گفت: ضریب نفوذ بورس درحالی در مقایسه با دیگر بازارها کم است که این بازار چندین برابر بازارهای رقیب ارزشمند است.

او تأکید کرد: با توجه به این موارد، تأمین سرمایه سپهر نقش خود را برای یاری رساندن به سازمان بورس در راستای افزایش فرهنگ سازی و سواد مالی کشور افزایش می دهد.

دسته بندی: اخبار
بازدیدها: 246 نظرات: 0 نویسنده: روابط عمومی تامین سرمایه سپهر