هیأت مدیره سپهر

مدیران سپهر بر این باورند: ثروتمند ماندن سخت‌تر از ثروتمند شدن است. مدیریت ثروت اصطلاحی است که در چند دهه اخیر در ادبیات مالی ظهور کرده و علت آن افزایش چشم‌گیر ثروت در اواخر قرن بیستم و نیازهای مربوط به حفظ و مدیریت آن‌است. هر ثروتی در معرض ریسک‌های مختلفی قرار دارد. عوامل محیطی مانند تحولات اقتصادی و سیاسی و عوامل درونی نظیر فقدان توانایی لازم برای تحلیل تحولات و پیش‌بینی روندها در آینده موجب می‌شود تا ثروتمند ماندن مقوله متفاوتی از ثروتمندشدن باشد.

داوود رزاقی

رئیس هیأت مدیره

کارشناسی ارشد حسابداری

 


 

محمد وطن‌پور

نائب رئیس هیأت مدیره

دانشجوی دکتری مالی بین‌الملل

مجتبی اسمعیل‌زاده

عضو هیأت مديره

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

سید حسین میری

عضو هیأت مدیره و مدیرعامل

دکتری مدیریت مالی