تأمین سرمایه سپهر (شرکت سهامی خاص) پیرو اخذ مجوز تأسیس از شورای عالی بورس و اوراق بهادار در مقام عالی‌ترین رکن بازار اوراق بهادار کشور در تاریخ 6/ 9/ 1390 با شماره 419292 در ادارۀ ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید تا به عنوان یک نهاد مالی حضور خود را در صنعت بانکداری سرمایه‌گذاری کشور اعلام کرده و فعالیت خود را از روز 5 بهمن 1390 با اخذ مجوز از سازمان بورس آغاز نمود.
در سال‌های اخیر نوآوری‌های مالی و توسعه ابزارهای مالی، رشد سریع بازار اوراق بهادار را به دنبال داشته است. بدین ترتیب بازار اوراق بهادار توانسته در کنار بازار پول به تقویت و رشد بنگاه‌های اقتصادی و اجرای اثربخش سیاست‌های مالی و پولی دولت‌ها کمک کرده و در نهایت موجبات رشد اقتصادی را فراهم کند. شرکت‌های تأمین سرمایه به عنوان یکی از محوری‌ترین نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار خدمات گسترده‌ای را در این بازار ارائه می‌کنند.
سرمایه و ترکیب صاحبان سهام
سرمایه ثبت و پرداخت شده شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص) مبلغ سه هزار میلیارد ریال منقسم به دو میلیارد سهم عادی یک هزار ریالی است و سهامداران این شرکت مجموعه ای از نهادهای مالی پیشرو و توانمند هستند که عبارتند از:

بانک صادرات ایران 19/55%

 

شرکت گروه مالی سپهر صادرات 14/45%

 

شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان 31%

 

بانک سرمایه 20%

 

شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی 15%