مدیریت وجوه نقد


 از مهمترین خدمات قابل ارائه توسط شرکت تمین سرمایه سپهر، مدیریت وجوه نقد برای آن دسته از سرمایه‌گذاران و مشتریان حقیقی و حقوقی است که از ارزش دارایی‌های بالایی برخوردار هستند. معمولاً این دسته از سرمایه‌گذاران مبالغ قابل توجهی از دارایی‌های خود را به شکلی نگه‌داری می‌کنند که از نقد شوندگی بالایی برخوردار باشد تا در مواقع اضطرار و یا مواجهه با فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب امکان دسترسی سریع به وجوه داشته باشند.

با توجه به بهره‌مندی شرکت تأمین سرمایه سپهر از فرصت‌های سرمایه‌گذاری خاص، این امکان برای مشتریان مهیاست تا با حفظ نقدشوندگی بالا، در افق سرمایه‌گذاری معین به نرخ بازده بالاتری دست یافته و از منابع خود به‌صورت بهینه بهره‌برداری کنند.