تملیک و ادغام

 

ارائه خدمات مشـاوره خريد، تملـیك و ادغام، زير مجموعـه‌اي از خـدمات مـشاوره و تـأمین مالي بانکهای سرمایهگذاری (شركت‌هاي تأمين سرمايه) در سراسر دنیاست. در کشور ما نیز با توجه به روند خصوصي‌سازي و اصلاح ساختار شركت‌هاي دولتي در راستای ورود به بورس و فرابورس و شدت یافتن رقابت در بازارهای مختلف، روند تقاضا براي اين نوع خدمت مالي رو به افزایش است. ادغام و تملیک جنبه‌ای از استراتژی مالی و یا مدیریتی است. با خرید و ترکیب دارایی‌ها و منابع شرکت‌های مختلف و نهادهای مشابه می‌‌توان به رشد سریع کسب‌وکار یاری رساند.

شرکت تأمین سرمایه سپهر با دسترسی به شبکه بزرگی از بنگاه‌های اقتصادی، فعالان بازار سرمایه، کارآفرینان و متخصصین صنایع مختلف و آگاهی از اطلاعات مالی و شرایط فعالیت آنها و امکان فراهم نمودن شیوه‌های مختلف تأمین مالی در ادغام و تملیک شرکت‌ها، می‌تواند خدمات قابل توجهی را در این زمینه ارائه نماید.