طراحی و تجدید ساختار مالی


عدم دریافت مشاوره صحیح در خصوص ضرورت و چگونگی ایجاد تغییر در ساختار مالی و حقوقی شرکت­ ها، اکثر صاحبان کسب و کار و مدیران بنگاه ­های اقتصادی را در پیش­برد فعالیت­ های­شان با مشکل روبرو می­ سازد. از سوی دیگر الزامات قانونی مقرر در ماده 99 قانون برنامه پنجم مبنی بر پذیرش سهام شرکت­ های سهامی عام در بورس یا فرابورس و نیز فرآیند خصوصی­ سازی شرکت­ های دولتی، نیاز به وجود این خدمات را بیش از پیش آشکار کرده­ است. تأمین سرمایه سپهر با بهره­ گیری از نیروهای متخصص در حوزه­ های مالی، مدیریتی و حقوقی خدمات مشاوره­ای در خصوص طراحی و تجدید ساختار مالی و حقوقی شرکت­ ها ارائه می­ کند.