ارزش­گذاری شرکت­ها و اوراق بهادار


سرمایه ­گذاران به منظور انجام سرمایه­ گذاری آگاهانه نیازمند اطلاع از ارزش شرکت یا ارزش اوراق بهاداری هستند که علاقمند به سرمایه­ گذاری در آن­ها هستند. از سوی دیگر صاحبان کسب و کار و یا دارندگان اوراق بهادار که قصد فروش آن را دارند، ناگزیرند تا دارایی­ های خود را توسط مرجعی متخصص، بی­طرف و معتمد سایر فعالان اقتصادی ارزش­گذاری کنند. بخشی از نهادهای متولی نیز در راستای انجام وظایف محوله خود، از جمله فرآیند خصوصی­ سازی، نیازمند استفاده از خدمات ارزش­گذاری شرکت­ها یا اوراق بهادار هستند.

تأمین سرمایه سپهر با در اختیار داشتن دانش این امر و بهره­ گیری از نیروهای متخصص، خدمات ارزش­گذاری را به نحو مطلوب به مشتریان خود عرضه می­ کند.