مشاوره مدیریت ریسک


تحولات اقتصادی و سیاسی همواره موجب ایجاد نوسانات در شاخص­ های اقتصادی شده و ریسک ­هایی را برای صاحبان کسب و کار ایجاد می ­کند که فعالیت ­های آن­ها را با چالش و مخاطره روبرو می­سازد. با تصویب قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، بستر مقرراتی لازم به منظور توسعه ابزار مناسب برای مدیریت ریسک ­های مالی بنگاه ­های اقتصادی فراهم شده است. صاحبان کسب و کار به دنبال کاهش ریسک مالی در فعالیت­ های خود بوده و بخشی از فعالین بازار، ریسک های مالی را در قالب ابزارهای مشتقه مالی و به ازای قیمت معینی خریداری می­ کنند. طراحی و اجرایی نمودن این ابزارها جزء خدمات مورد توجه تأمین سرمایه سپهر است.