مشاوره پذیرش


ورود شرکت ­ها به بازار سرمایه و پذیرش اوراق بهادار آن­ها در بورس یا فرابورس، نشان­ دهنده رشد شرکت و معرفی آن­ها در سطح کشور است. معامله سهام شرکت­ها در بازارهای مالی، باعث افزایش اعتبار شرکت شده و شرایطی برای رشد و تعالی آن­ها فراهم می­ کند. هم­چنین شرکت­ ها با پذیرش در بازارهای مالی می­ توانند از مزایایی هم­چون سهولت تأمین مالی، افزایش نقدشوندگی سهام، معافیت­ های مالیاتی و دیگر مزایا بهره­ مند شوند. شرکت ­ها برای پذیرش در بورس یا فرابورس ابتدا باید شرایط عمومی ورود به این بازارها را دارا باشند و پس از احراز شرایط عمومی، با توجه به وضعیت مالی، سابقه فعالیت در صنعت و بازارهای مالی و سایر موارد مذکور در دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس یا فرابورس و نیز پس از کسب شرایط اختصاصی هر بازار می­ توانند نسبت به پذیرش در بازارهای مالی اقدام کرده و پس از طی فرآیند پذیرش، اوراق بهادار خود را در هریک از بازارهای اول و دوم بورس و یا بازار اول، دوم و سوم بازار ابزارهای نوین تأمین مالی یا بازار پایه عرضه کنند. شرکت تأمین سرمایه سپهر با دارا بودن تجربه و مجوزهای لازم آماده ارائه خدمات گسترده­ در زمینه پذیرش به شرکت­ های متقاضی است.