قبولی و ایفای سمت تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار


 

 

شرکت­ها در فرآیند انتشار انواع اوراق بهادار (سهام ناشی از افزایش سرمایه یا انتشار انواع اوراق بهادار بدهی) نیازمند رکن متعهد پذیره­نویسی می­باشند. شرکت تأمین سرمایه سپهر با قبولی سمت متعهد پذیره­نویسی اطمینان لازم را جهت جمع­آوری و خرید اوراق بهادار خریداری­نشده پس از پایان دوران پذیره­نویسی عمومی به ناشر می­دهد. از این رو، با وجود رکن متعهد پذیره­نویسی کل مبلغ مورد نیاز ناشر، حتی در صورت عدم استقبال خریداران از اوراق بهادار منتشره، تأمین خواهد شد.

 

 


قبولی و ایفای سمت بازارگردانی اوراق بهادار


یکی از مهمترین عوامل تصمیم­گیری سرمایه­گذاران به­منظور خرید اوراق بهادار، میزان نقدشوندگی اوراق یاد شده در بازار می­باشد. شرکت تأمین سرمایه سپهر با قبولی سمت بازارگردانی اوراق بهادار، نقدشوندگی اوراق را در بازار تضمین می­نماید.