طراحی ابزارهای مالی


توسعه ابزارهای نوین مالی، حوزه جدیدی را در علم مالی به نام مهندسی مالی ایجاد کرده ­است. مهندسی مالی شامل طراحی، توسعه و نوآوری در ابزار و سیستم­ های مالی و ارائه راه­کارهای خلاقانه برای حل مسائل و مشکلات مالی شرکت ­ها و کاهش ریسک در راستای افزایش ارزش آن­ها است. در شرایطی که دسترسی بنگاه ­های اقتصادی به تسهیلات بانکی دشوار است و فعالان این بخش را با مشکلات نقدینگی مواجه کرده؛ توجه به این ابزارهای نوین بسیار حائز اهمیت است. در این راستا با طراحی ابزارهای نوین تأمین مالی بخش وسیعی از این نیازها مرتفع می­شود. طراحی و اجرایی نمودن این ابزارها جزء خدمات مورد توجه تأمین سرمایه سپهر است.