امور بین‌الملل 

سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین جذب منابع سرمایه‌ای خارجی یکی از اصول مهم برای پیشرفت اقتصاد هر کشوری محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاری در سایر کشورها و یا تأمین مالی از طریق سرمایه‌گذاری خارجی با استفاده از روش‌های مختلفی انجام می‌گیرد که شرکت تأمین سرمایه سپهر با بهره‌گیری از تیم کارشناسی متخصص، آماده ارائه مشاوره در مورد امور مالی بین‌الملل می‌باشد.