مدیران سپهر

سید حسین میری

مدیر عامل

مهرنوش بیگ‌نژاد

معاون مالی

سید علی خسروشاهی

معاون اجرایی

الهام خواجه نصیری

مدیر امور صندوق‌ها و سبدها