معاون اجرایی تأمین سرمایه سپهر مطرح کرد:

بازارسرمایه ابزاری کارآمد در جهت رونق تولید

 

سید علی خسروشاهی: بازار سرمایه می‌تواند به عنوان یک ابزار کارآمد تأمین مالی و افزایش سرمایه که دربرگیرنده صنایع بسیار متنوعی هم هست به کمک تولید و اشتغال کشور بشتابد.

ادامه خبر