مدیر‌عامل شرکت تأمین سرمایه سپهر:

سهامداران «وبصادر» در سال ٩٨ از بازدهی مناسبی برخوردار خواهند شد

 

مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه سپهر گفت: افق پیش‌روی «وبصادر» درخشان است و سهامداران آن در سال ٩٨ از بازدهی مناسبی برخوردار خواهند شد.

ادامه خبر