افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق سرمایه‌گذاری پارند

با اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار، سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق سرمایه گذاری پارند افزایش یافت.

 

شرکت تأمین سرمایه سپهر به عنوان مدیر و بازارگردان صندوق  سرمایه گذاری پارند از امروز با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور این صندوق را  از500 میلیون واحد به یک میلیارد واحد ارتقا می‌دهد. سرمایه‌گذاران می‌توانند  همچون گذشته نسبت به خرید واحدهای این صندوق از طریق شبکه کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران اقدام کنند.

ادامه خبر