مدیر تأمین‌ مالی سپهر عنوان کرد:

بازار سرمایه، بستری مناسب برای رونق تولید

 

مدیر تأمین‌ مالی سپهر: «تأمین‌ مالی بنگاه‌‌های اقتصادی در بازار سرمایه از طریق پذیرش و عرضه سهام شرکت‌های جدید، افزایش سرمایه و تأمین‌ مالی از طریق انتشار انواع اوراق بدهی تحقق می‌یابد؛ از این رو در سال‌های اخیر با هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه، بستر مناسبی جهت تأمین‌ مالی شرکت‌‌ها فراهم شده است».

ادامه خبر