مدیرسرمایه گذاری تامین سرمایه سپهر تشریح کرد:

گواهی سپرده کالایی زیره سبز، تجربه دیگر در سپرده کالایی بخش کشاورزی

مدیر سرمایه گذاری تأمین سرمایه سپهر گفت: پس از تجربه موفق معاملات گواهی سپرده زعفران و در ادامه راه اندازی قراردادهای آتی و اختیار معامله زعفران، نوبت به زیره سبز رسیده تا فعالان بازار این محصول نیز از اثرات مثبت ورود زیره سبز به بورس کالا بهره مند شوند.
مهدی آسیما در خصوص راه اندازی رسمی معاملات گواهی سپرده زیره سبز طی روزهای آینده به «کالاخبر» گفت: گواهی سپرده کالایی، اوراق بهاداری است که نشان دهنده مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالا است و پشتوانه آن، قبض انبار استانداردی بوده که توسط انبارهای مورد تأیید بورس کالای ایران صادر می گردد.

ادامه خبر