مدیرعامل تامین سرمایه سپهر در گفت‌وگو با سنا مطرح کرد:

گسترش ابزارها، گامی در جهت کاهش ریسک

در راستای مفهوم بنیادی پرتفوی سرمایه گذاری، هرچه گزینه‌های سرمایه‌گذاری متنوع تر باشد، ریسک‌ها کاهش پیدا می کنند.
سید حسین میری، مدیر عامل تامین سرمایه سپهر که بازارگردانی گواهی ها را برعهده دارد، در مراسم راه اندازی رسمی معاملات گواهی سپرده زیر سبز درگفت و گو با پایگاه خبری بازار سرمایه( سنا) ضمن مثبت ارزیابی کردن توسعه ابزارهای مشتقه مانند گواهی سپرده کالایی، درخصوص نقش بازارگردان در معاملات گفت:

ادامه خبر