مدیریت دارایی

امروزه یکی از نگرانی‌های اشخاص و سازمان‌های مختلف تجاری، استفاده هدفمند و بهینه از دارایی‌ها در جهت کسب حداکثر سود با تحمل حداقل ریسک است. فرآیند "مدیریت دارایی" به مدیریت و بهره‌گیری از منابع در جهت رسیدن به اهداف سرمایه‌گذاری گفته می‌شود. مدیریت دارایی از این جهت اهمیت دارد که در افق‌های مختلف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، بهترین گزینه‌ها جهت سرمایه‌گذاری و نگهداری دارایی‌ها را انتخاب کرده و با توجه به این اهداف سرمایه‌گذاری اقدام به برنامه ریزی جهت مدیریت دارایی می‌کند.

 ادامه مطلب ...