سبدهای سرمایه‌گذاری اختصاصی

از مهم‌ترین خدمات قابل‌ارائه توسط شرکت تأمین سرمایه سپهر، مدیریت دارایی از طریق تشکیل سبد اختصاصی برای آن دسته از سرمایه‌گذاران و مشتریان حقیقی و حقوقی است که از ارزش دارایی‌های بالایی برخوردار هستند. گاه مشتریان انتظار دارند که شرکت تأمین سرمایه نقشی بیش از مشاور پذیرفته و به نیابت از آن‌ها سرمایه‌گذاری نماید. معمولاً این دسته از سرمایه‌گذاران مبالغ قابل‌توجهی از دارایی‌های خود را به شکلی نگه‌داری می‌نمایند که از نقد شوندگی بالایی برخوردار باشد تا در مواقع اضطرار و یا مواجهه با فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب، امکان دسترسی سریع به وجوه داشته باشند. با توجه به اینکه مشتریان خاص ترجیحات و ریسک‌پذیری متفاوتی دارند، شرکت اقدام به تشکیل سبد اختصاصی بر اساس نیاز آن‌ها می‌نماید.

برای تشکیل سبد اختصاصی قراردادی بین شرکت تأمین سرمایه سپهر و سرمایه‌گذار بسته می‌شود. مدیر سبدگردانی با ارزیابی میزان ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار از طریق پرسشنامه‌ای که با همین منظور توسط شخص سرمایه‌گذار تکمیل می‌شود اقدام به تشکیل سبد سرمایه‌گذاری برای هر یک از سرمایه‌گذاران می‌نماید.

با توجه به بهره‌مندی شرکت تأمین سرمایه سپهر از فرصت‌های سرمایه‌گذاری خاص، این امکان برای مشتریان مهیا است تا با حفظ نقد شوندگی بالا، در افق سرمایه‌گذاری معین به نرخ بازده بالاتری دست‌یافته و از منابع خود به‌صورت بهینه بهره‌برداری کنند.