08/19 1398

روز گذشته مرحلۀ دوم از بزرگترین تامین مالی دولت به ارزش یک‌صد هزارمیلیارد ریال ازطریق انتشار اوراق منفعت در بازار سرمایه به سرانجام رسید.

مدیرعامل تامین سرمایه سپهر با بیان اینکه این اوراق در تابلو اوراق بدهی فرابورس ایران عرضه شد، افزود: درنخستین روز هفتۀ جاری و در مرحلۀ دوم از عرضۀ اوراق منفعت، قریب به 50 هزار میلیارد ریال اوراق منفعت دولتی توسط فرابورس و با  مشارکت جمعی نهادهای مالی و شرکت‌های تامین سرمایه  به منظور تامین مالی دولت دربازار سرمایه عرضه شد.  

وطن‌پور با اشاره به نقش تامین سرمایه سپهر در این تامین مالی بزرگ دولتی گفت: تامین سرمایه سپهر تعهد پذیره‌نویسی ده هزارمیلیارد ریال از این اوراق را بر عهده داشت که در نماد افاد 52  به تعهد خود عمل نمود.

او درباره ویژگی این اوراق گفت:  این اوراق سه ساله بوده با نرخ سود علی الحساب  17.90 درصد که هر شش ماه یک بار توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به عنوان عامل پرداخت به حساب دارندگان  اوراق واریز می‌گردد. سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور بازپرداخت اصل و سود این اوراق را ضمانت نموده است.