09/3 1398

مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه سپهر گفت:  با موافقت تمامی سهامداران محترم شرکت که در مجمع عمومی فوق العاده 25 آبان ماه حضور داشتند، سرمایه این شرکت از 000ر4 میلیارد ریال به 800ر5 میلیارد ریال افزایش یافت.

این افزایش سرمایه 45 درصدی که حسب مجوز مقام ناظر انجام شده است، از محل مطالبات سهامداران یا آورده نقدی است. همچنین در مجمع عمومی فوق العاده شرکت تأمین سرمایه سپهر بند(3) اساسنامه این شرکت در راستای ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار تهران اصلاح شد.

محمدوطن‌پور،  توسعۀ فعالیت‌های بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی و نیز حضور در فعالیت‌های ناظر بر تأمین مالی جمعی را از اهداف این افزایش سرمایه و برگزاری مجمع عنوان کرد و افزود: اصلاح اساسنامه به منظور اضافه کردن عبارت "فعالیت در زمینه تأمین مالی جمعی با رعایت مقررات" به این بند از اساسنامه بوده است که راه را برای فعالیت سپهر در این زمینه هموار خواهد کرد و بدین ترتیب شرکت تأمین سرمایه سپهر می­ تواند درکنار دیگر نهادهای مالی مجاز در خصوص  تامین مالی جمعی نیز فعالیت کند.