09/11 1398

به گزارش روابط عمومی شرکت" تامین سرمایه سپهر، تشریفات قانونی لازم به منظور دریافت مجوز افزایش سقف صندوق سرمایه گذاری پارند از سازمان بورس و اوراق بهادار درحال انجام است و به زودی سقف این صندوق تا 30.000 میلیارد ریال افزایش می ­یابد.

صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر  با مدیریت شرکت تامین سرمایه سپهر، از انواع صندوق های سرمایه­گذاری با درآمد ثابت  و قابل معامله در بورس تهران است .

بازدهی این صندوق از ابتدای سال جاری بین 21 تا 21.5 درصد بوده است که با برنامه ریزی های صورت گرفته، روند کنونی تاپایان سال ادامه خواهد داشت.