09/5 1396

 

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه سپهر تاکید می کند:

افزایش اعتقاد به بازار سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری

چندی پیش بانک مرکزی طی بخشنامه ایی جدید مبنی بر اخذ مجوز از این نهاد برای تاسیس هرگونه صندوق های سرمایه گذاری ، بازهم چتر نظارتی خود را بر بازار سرمایه ایران گسترده تر کرد.

به دنبال این بخشنامه ، دکتر علی رضا سیری ، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه سپهر، درمصاحبه با آخرین شماره هفته نامه بورس با بیان اینکه باصدور چنین بخشنامه ایی ، یک مرحله به فرایند ثبت و تاسیس صندوق ها افزوده می شود، تصریح کرد: تقریبا تمام شرکت های تامین سرمایه ها به نوعی به بانک ها وابسته هستند، به این ترتیب که یا بانک ها سهامدارصندوق اند و یا شرکت های وابسته به بانک ها سهامدارتامین سرمایه‌ ها محسوب می شوند، درنتیجه ، چنین بخشنامه ایی از سوی بانک مرکزی راه تامین سرمایه ها را برای تاسیس صندوق ها سخت و پر پیچ و خم می کند.

وی اضافه می کند: از سویی دیگر طی کردن مرحله اخذ مجوزاز بانک مرکزی، فرایند درخواست ثبت را زمان بر خواهدکرد که این مهم نیز خود به نوعی تهدید محسوب می شود ، اما درمقابل دستاورد مثبتی نیز خواهد داشت، و آن افزایش اعتقاد بانک مرکزی به بازار سرمایه است. 

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه سپهر، نظارت بانک مرکزی بر روی نهادهای بازار سرمایه به خصوص صندوق های درآمد ثابت را امری ضروری عنوان و افزود: از آنجا که حجم این صندوق ها بزرگ شده و درحال حاضر بیش از120 هزارمیلیارد تومان سرمایه دراختیار آنهاست واین رقم بالغ بر 10 درصد نقدینگی کل کشور را شامل می شود؛ برهمین اساس ، بانک مرکزی باید بر عملکرد این صندوق ها نظارت بیشتری داشته باشد.

دکتر سیری اضافه کرد: ازطرفی تحت تاثیر این نظارت سیمای این صندوق ها در بازار پول هم بهترخواهدشد.

پررنگ تر شدن اعتبار صندوق های درآمد ثابت و تبدیل شدن به ابزار میان بازار پول و سرمایه دومزیتی است که مدیرعامل شرکت تامین سرمایه سپهر، باتاکید دوباره بر آنها درسایه افزایش نظارت بانک مرکزی برشمرد و افزود: سرمایه گذاران می توانند بر روی رکن های خارج از نظارت بانک مرکزی سرمایه گذاری کنند ومجوزهای تامین سرمایه به بخش خصوصی که وابسته به بانک نیستند، داده شود.

"وی تاکید کرد: دغدغه دولت سروسامان دادن به نظام پولی است برای همین بانک مرکزی تصمیم دارد برروی ابزارهای موثربر نرخ ها که یکی از آنها صندوق های با درآمد ثابت محسوب می شوند ،نظارت بیشتری کند وازآنجا که بانک ها مدیر ثبت صندوق ها هستند وبورس نمی‌تواند نظارتی برآنها داشته باشد به همین دلیل، بانک مرکزی به این موضوع ورود کرده است."

دسته بندی: اخبار


بازدیدها: 1 616 نظرات: 0 نویسنده: مدیر
تگ های مطلب :