فاینکس، گام مهم فرهنگ سازی

مدیر عامل تامین سرمایه سپهر عنوان کرد: فاینکس 2018 گام مهم فرهنگ سازی برای بازار سرمایه است و این رویداد زمینه خوبی برای آشنایی با بازار سرمایه و فرهنگ سرمایه گذاری فراهم می کند.


دسته بندی: اخبار
تاریخ: 17 فروردین 1397 نظرات: 0 نویسنده: مدیر