سهم های بازار راه خود را جدا می کنند

از این پس جریان بازار به گونه ای پیش می رود که سهام راه خود را از یکدیگر جدا می کنند و لزومی ندارد که همه سهم ها و کل بازار هر روز با هم صف خرید یا صف فروش شوند.


دسته بندی: اخبار
تاریخ: 23 مهر 1397 نویسنده: روابط عمومی تامین سرمایه سپهر

پارند شاهراهی برای گذر سرمایه حقوقی ها

مدیر سرمایه گذاری تامین سرمایه سپهر می گوید: صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر با بازدهی 21.5درصدی می تواند محلی مناسب و قابل اطمینان برای سرمایه حقوقی ها باشد.


 

دسته بندی: اخبار
تاریخ: 10 مهر 1397 نویسنده: روابط عمومی تامین سرمایه سپهر

نقش بنیادهای قوی در پازل رشد بورس

سید حسین میری، مدیرعامل تامین سرمایه سپهر در گفتگویی به بررسی عملکرد بازار سهام طی ۶ ماهه ابتدایی سال و چشم انداز نیمه دوم سال پرداخته است.

دسته بندی: اخبار
تاریخ: 31 شهریور 1397 نویسنده: روابط عمومی تامین سرمایه سپهر