مدیرعامل تامین سرمایه سپهر ؛ بازار سهام از انتشار اوراق تاثیر منفی نمی گیرد

دولت در بودجه سال آینده برای انتشار 80 هزار میلیارد تومان انواع اوراق برنامه ریزی کرده است که این رقم نسبت به سال جاری به 2 برابر افزایش پیدا کرده است.


دسته بندی: اخبار
تاریخ: 26 آذر 1396 نویسنده: روابط عمومی تامین سرمایه سپهر

احتمال افزایش نرخ سود اوراق بدهی

به دنبال افزایش انتشار اسناد خزانه های جدید ، مدیر سرمایه گذاری شرکت تامین سرمایه سپهر معتقد است: نرخ سود 17 درصد به ویژه برای اوراق با سررسید بلندمدت این عدد باقی نمی ماند .

دسته بندی: اخبار
تاریخ: 11 آذر 1396 نویسنده: روابط عمومی تامین سرمایه سپهر