صندوق سرمایه‌گذاری پارند پرگردش‌ترین دربورس

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت تأمین‌ سرمایه سپهر با تأکید بر حمایت تأمین‌ سرمایه سپهر از صندوق پارند پایدار سپهر گفت: رشد مثبت این صندوق همچنان ادامه خواهد داشت.


دسته بندی: اخبار
تاریخ: 13 آبان 1397 نویسنده: روابط عمومی تامین سرمایه سپهر

بدون محدودیت اندوخته‌تان را افزایش دهید

با ایجاد تسهیلاتی جدید برای سرمایه‌گذاران، محدودیت مبلغ تراکنش برای خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق اندوخته پایدار سپهر در پرداخت از طریق درگاه بانکی حذف شد.

دسته بندی: اخبار
تاریخ: 06 آبان 1397 نویسنده: روابط عمومی تامین سرمایه سپهر