با تصمیم اعضای هیأت مدیره مدیرعامل جدید تأمین سرمایه سپهر برگزیده شد

درپی برگزاری مجمع عمومی سالانه و با انتخاب اعضای حقوقی هیات مدیره، دکتر حسین میری به عنوان مدیرعامل جدید تأمین سرمایه سپهر برگزیده شد.

دسته بندی: اخبار
تاریخ: 01 مرداد 1397 نویسنده: روابط عمومی تامین سرمایه سپهر

سپهرآتی ، پربازده ترین صندوق هفته

صندوق "سپهر آتی" دررقابت با 41 صندوق بورسی در فهرست پربازده ترین ها قرار گرفت. این صندوق در هفته گذشته با بازدهی 0/31 درصدی، پربازده ترین صندوق بوده است.


دسته بندی: اخبار
تاریخ: 16 تیر 1397 نویسنده: روابط عمومی تامین سرمایه سپهر