سود پارند افزایش می یابد

مدیر سرمایه گذاری تأمین سرمایه سپهر و صندوق سرمایه گذاری پارند خبر از تحقق موفقیت آمیز بازدهی 21 درصدی برای این صندوق داد.

دسته بندی: اخبار
تاریخ: 13 تیر 1397 نویسنده: روابط عمومی تامین سرمایه سپهر