صندوق سرمایه‌گذاری پارند پرگردش‌ترین دربورس

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت تأمین‌ سرمایه سپهر با تأکید بر حمایت تأمین‌ سرمایه سپهر از صندوق پارند پایدار سپهر گفت: رشد مثبت این صندوق همچنان ادامه خواهد داشت.


دسته بندی: اخبار
تاریخ: 13 آبان 1397 نویسنده: روابط عمومی تامین سرمایه سپهر