اسامی برندگان قرعه کشی صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر مشخص شد

اسامی برندگان خوش شانس چهارمین دوره قرعه کشی ماهانه منتهی به  31 فروردین 1397 صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر مشخص شدند. 

دسته بندی: اخبار
تاریخ: 04 اردیبهشت 1397 نویسنده: روابط عمومی تامین سرمایه سپهر