بدون محدودیت اندوخته‌تان را افزایش دهید

با ایجاد تسهیلاتی جدید برای سرمایه‌گذاران، محدودیت مبلغ تراکنش برای خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق اندوخته پایدار سپهر در پرداخت از طریق درگاه بانکی حذف شد.

دسته بندی: اخبار
تاریخ: 06 آبان 1397 نویسنده: روابط عمومی تامین سرمایه سپهر